Co to jest trauma okołoporodowa? I jak terapia czaszkowo-krzyżowa wspiera regulację.

Co to jest trauma okołoporodowa? I jak terapia czaszkowo-krzyżowa wspiera regulację.

Co to jest trauma okołoporodowa? I jak terapia czaszkowo-krzyżowa wspiera regulację.

Przebieg porodu może być jedną z najważniejszych chwil w życiu, która ma wpływ na przyszłość. Może mieć pozytywny wpływ albo negatywny. Kiedy rodzi się dziecko, i wszystkie okoliczności są sprzyjające to możemy cieszyć się komfortem okresu niemowlęctwa i dzieciństwa. Co przełoży się na pewność siebie i szczęśliwe wzrastanie. W momencie trudnego porodu, powikłanego albo zbyt szybkiego. Który może spowodować napięcia mięśniowe i emocjonalne, co przełożyć się może na trudności z regulowaniem się. Trudnościami rozwojowymi, umysłowymi, emocjonalnymi. A przez to obniżyć pewność siebie, wycofanie, nadpobudliwość czy choroby.

Z punktu terapii czaszkowo-krzyżowej możemy się przyjrzeć napięciom z okresu ciąży i porodu. Co może być przyczyną rozregulowania się dziecka i skrzętnie rozluźnić napięcia. Co pomoże niemowlęciu i rodzicom w dostrajaniu się.

Jedną z konsekwencjom traumy porodowej mogą być napięcia w ciele, napięcia lokujące się w czaszce, podstawie czaszki, tułowiu, nadmierne kolki i ulewania, co wpływa na rozregulowanie się. Choć niemowlę potrzebuje czasu na dostosowanie się do zmian jakie są w świecie zewnętrznym. Bo czas wzrastania w brzuchu jest komfortowym otuleniem emocjonalnym ze strony rodziców i fizycznym wód płodowych, co powoduje bezgraniczne poczucie bezpieczeństwa. Tak w środowisku zewnętrznym jest już inaczej. I niemowlę może potrzebować szczególnego otulenia ze strony rodziców, a czasem wsparcia zewnętrznego. Czas i wsparcie do zaakceptowania zmian jest kluczowym sprzymierzeńcem.