Terapia czaszkowo-krzyżowa

Terapia czaszkowo-krzyżowa (Cranio-Sacralna)

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa jest metodą manualną, która wsparcia naturalne procesy organizmu.

W naszym Centrum Rozwoju terapie czaszkowo-krzyżową prowadzi- Maria Kopańska

Terapia ta skupia się na kilku obszarach oddziaływania na organizm człowieka:

Przywrócenie prawidłowego – fizjologicznego – obiegu płynu mózgowo-rdzeniowego w systemie czaszkowo-krzyżowym;

Sprawdzenie, czy w szwach nie występują dystorsje i przywrócenie ruchomości kości czaszki;

Poprawa mobilności i sprawności ośrodkowego układu nerwowego. Na układ nerwowy człowieka bardzo duży wpływ mają napięcia struktur łącznotkankowych, które znajdują się w głowie. Do struktur tych należą: sierp mózgu i móżdżku, namiot móżdżku oraz przepona siodła tureckiego. Tkanki te przyczepione są do kości czaszki i oddziałują na siebie wzajemnie;

Znajdowanie restrykcji powięziowych i ich rozluźnianie. Odnosi się to zarówno do powięzi przebiegających podłużnie w ciele człowieka, jak również do poprzecznych membran umiejscowionych w tułowiu oraz w kończynach. W tułowiu znajdują się poprzeczne membrany na wysokości: miednicy, przepony, górnego otworu klatki piersiowej oraz przejścia potyliczno-szyjnego;

Terapia dotyczy również całego kręgosłupa, ponieważ opona twarda dochodzi do kości krzyżowej.

Wskazania do terapii czaszkowo krzyżowej dla dzieci
 • Tiki nerwowe, jąkanie się.
 • Zaburzenia spania.
 • Moczenie nocne.
 • Problemy w uczeniu się, zaburzenia koncentracji.
 • Zaburzenia integracji sensorycznej i emocjonalnej.
 • Problemy z mową, wady wymowy, wady zgryzu.
 • Dysleksja, trudności z nauką.
 • Trudności z motoryką oczu.
 • Lęki, stres, przemęczenie.
 • Autyzm, zespół Aspergera.
 • Urazy okołoporodowe dziecka.
 • Dzieci urodzone przez cesarskie cięcie i przedwcześnie.
 • Nadpobudliwość dzieci (ADHD).
 • Zaburzenia koncentracji uwagi (ADD).
Wskazania do terapii czaszkowo krzyżowej dla kobiet:
 • Problemy z zajściem w ciążę.
 • Napięcia około ciążowe.
 • Depresja poporodowa.
 • Zaburzenia miesiączkowania, bolesne miesiączkowanie.
Wskazania do terapii czaszkowo krzyżowej dla dorosłych:
 • Migreny, bóle głowy, zawroty.
 • Częste infekcje, obniżona odporność.
 • Dysfunkcje w obrębie czaszki: zatoki, wzrok, słuch, zgrzytanie zębami.
 • Stany depresyjne, lękowe, napady strachu, stany nerwicowo-lękowe.
 • Traumy różnego pochodzenia.
 • Stany nadmiernego pobudzenia.
 • Przewlekły stres.
 • Chroniczne przemęczenie.
 • Dysfunkcje neurologiczne: mrowienia i cierpnięcia kończyn, omdlenia.
 • Nadpobudliwość dorosłych.
 • Schorzenia układu kostno-mięśniowego: zespoły bólowe kręgosłupa,
 • wzmożone napięcie mięśni, bóle stawów i kończyn.
 • Zaburzenia endokrynologiczne.
 • Trudności z oddychaniem: astma, alergie,
 • Zaburzenia układu pokarmowego: wzdęcia, zaparcia, biegunki, bóle
 • brzucha, SIBO, choroby trzewne, alergie, nietolerancje.
 • Choroby przewlekłe.