Trening słuchowy Neuroflow

Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow podzielona jest na kilka etapów:

  1. Szczegółowy wywiad – provider Neuroflow. zapyta o rozwój dziecka począwszy od okresu prenatalnego, poprzez okres niemowlęcy do aktualnych problemów zdrowotnych dziecka. Ważnym elementem wywiadu jest wypełnienie kwestionariusza zawierającego pytania dotyczące trudności dziecka w uczeniu się i komunikacji.
  2. Ocena czułości słuchu dziecka – to pierwszy element badania obwodowego układu słuchowego. Badanie audiometrii tonalnej pozwala stwierdzi czy czułość słuchu jest prawidłowa, czy dziecko nie ma niedosłuchu. Wyniki tego badania zostaną umieszczone w Raporcie, który otrzymają Państwo na koniec badania diagnostycznego.
  3. Ocena wyższych funkcji słuchowych baterią znormalizowanych testów Neuroflow:

dzieci, w wieku przedszkolnym mają do wykonania 3 zadania testowe
– dzieci w wieku młodszym szkolnym podczas diagnozy wykonują 6 zadań testowych
– dzieci starsze i osoby dorosłe 8 zadań testowych

Zadania polegają, w zależności od wieku dziecka, m.in. na powtarzaniu słów/zdań na tle szumu, cyfr, które słyszane są jednocześnie w prawym i lewym uchu, wysłuchiwaniu przerw w szumie, różnic pomiędzy dźwiękami w zakresie ich wysokości.

  1. Po wykonaniu diagnozy w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD provider na tym samym spotkaniu drukuje Raport z badania i omawia go z rodzicami. Raport zawiera ważne informacje:

o jakimi narzędziami dziecko zostało zbadane
– o co badają poszczególne testy
– o jakie wyniki uzyskało dziecko

Wyniki testów z literką „L” oznaczają wynik poniżej normy dla wieku dziecka.

Na Raporcie znajdzie się także odręcznie wpisana przez providera analiza wyników diagnozy i podsumowanie zawierające cenne dla nauczycieli oraz innych terapeutów dziecka informacje.

Raport z naszego badania oznaczony jest logiem Neuroflow, zawiera unikalny kod diagnozy, który znajduje się w ramce nad nazwiskiem dziecka, podpisany jest przez certyfikowanego providera Neuroflow, tzn. system drukuje imię i nazwisko providera wraz z numerem jego certyfikatu.

Jeśli rodzice wspólnie z providerem zdecydują o rozpoczęciu treningu Neuroflow,wówczas zostaną poinformowani o:

wymaganiach technicznych (m.in. odpowiedni komputer, szerokopasmowe łącze internetowe)
– cenie każdego z etapów (nie każde dziecko musi przejść wszystkie etapy)
– roli jaką pełni rodzic w procesie ćwiczeń wyższych funkcji słuchowych
– zobaczą demonstracyjny, skrócony trening, która pokaże rodzicom jakie zadania spotkają w trakcie sesji terapeutycznych prowadzonych w domu i wyjaśni jak ćwiczyć z dzieckiem.

Trening jest wykonywany w domu z rodzicem. Trwa około 2 miesięcy wykonywany jest 3 razy w tygodniu co drugi dzień.

 

Od 15 lutego 2024 koszty za trening Neuroflow ATS ulegną zmianie.

 

Cena za I etap 470 zł brutto, gdy opłatę wnosi Provider 410 zł brutto,

 

Cena za II etap 460 zł brutto gdy opłatę wnosi Provider 400 zł brutto,

 

Cena za III i kolejny etap 450 zł brutto, gdy opłatę wnosi Provider 390 zł brutto,

 

Po każdym etapie treningu zalecana jest diagnoza kontrolna, która oceni postępy dziecka.

Więcej szczegółów o Nueroflow

https://neuroflow.pl/pl/