Strefa dla Dziecka

 • Diagnoza i terapia integracji sensorycznej
 • Diagnoza i terapia logopedyczna
 • Zajęcia pedagogiczno- psychologiczne
 • Trening umiejętności społecznych- TUS
 • Rewalidacja
 • Terapia ręki
 • Terapia Bowen
 • Terapia NeuroTaktylna
 • Odruchy odruchów niemowlęcych- metoda Masgutowa’
 • Terapia Czaszkowo-Krzyżowa
 • Terapia powięziowa / Fizjoterapia